Pieter Verherstraeten

Wie en wat
Pieter Verherstraeten behaalde zijn diploma in de Rechten aan de katholieke Universiteit te Antwerpen in 2003. Na zijn studie koos hij onmiddellijk voor de advocatuur.

Hij is voornamelijk actief in het bouw – en vastgoedrecht (met inbegrip van appartementsmede-eigendom, huur- en handelshuurrecht), het aansprakelijkheidsrecht en het verkeersrecht, niettegenstaande hij ook werkzaam is in de andere rechtstakken, zoals het handelsrecht.

Hij staat cliënten bij in deze materies, zowel voor advies, redactie van contracten, … als bij geschillenbeslechting.

In 2008 gaf Pieter Verherstraeten, via het Beroepsinstituut voor Vastgoedmakelaars, lezingen aan vastgoedmakelaars waarbij het thema “Verhaalbaarheid van commissies sinds het KB van 12 januari 2007” werd behandeld.

In 2012 werd hij één van eerste medewerkers van Strada Legale.

Sinds 2016 is Pieter Verherstraeten vennoot bij Strada Legale.

Specialisaties

Burgerlijk Recht en Aansprakelijkheidsrecht
Bouw- en Vastgoedrecht
Huur en Handelshuur
Verkeersrecht
Appartementsmede-eigendom