Pijl
Praktijkgebieden

Gerechtelijke Invorderingen

In tegenstelling tot incassokantoren worden uw invorderingen bij ons persoonlijk opgevolgd door een advocaat waarmee u ook rechtstreeks contact kan opnemen.

Met iedere cliënt worden voorafgaandelijk duidelijke afspraken gemaakt zowel m.b.t. de te volgen strategie als de financiële afwikkeling.

U heeft hierbij de mogelijkheid om ons kantoor op gelijk welk moment in de invordering te betrekken.

Specifiek gaat dit over

Voorbereiding:
Opstellen en nazicht van de algemene voorwaarden met aanpassingen om eventuele problemen m.b.t. taal/territoriaal/intresten/schadebeding en uitvoering naar de toekomst toe te vermijden.

Aanpak:
Keuze cliënt voor zachte aanpak (versturen laatste aanmaning zonder kosten) of voor harde aanpak (onmiddellijk overgaan tot dagvaarding in handelszaken of laatste aangetekende zending bij particulieren, onmiddellijk gevolgd door dagvaarding bij gebreke aan betaling) en dit al naargelang er al dan niet wordt gestreefd naar een verdere commerciële samenwerking in de toekomst.

Behandeling:
Behandeling van de zaak voor de bevoegde rechtbank + nemen van vonnis.

Afrekening:
Afrekening vonnis bij gebreke aan betaling onmiddellijk gevolgd door betekening/uitvoering/beslag indien de kosten normaliter gerecupereerd kunnen worden (in elk geval wordt hieromtrent overleg gepleegd met de opdrachtgever).

Recuperatie:
Recuperatie van de gelden en afrekening van de kosten en het ereloon waarbij steeds wordt gestreefd om de volledige hoofdsom van de openstaande vordering aan de opdrachtgever over te maken (in elk geval m.b.t. niet-betwiste schulden).

Voor het opstarten van de gerechtelijke procedure wordt een beperkte provisie gevraagd die voornamelijk wordt aangewend voor het voorschieten van de dagvaardingskosten. Deze gang van zaken heeft als enorm voordeel dat u niet genoodzaakt bent om, bij het uitblijven van betaling, u te wenden tot een andere partij dan het incassobureau waarmee u desgevallend werkt. Immers, een incassobureau heeft niet de mogelijkheid om voor u in rechte op te treden zodat het verhaal ophoudt op het ogenblik dat uw schuldenaar niet vrijwillig overgaat tot betaling (hetgeen meestal het geval is).

Momenteel treden wij op vlak van incasso op voor talloze binnenlandse bedrijven en particulieren doch eveneens voor een aantal buitenlandse Europese ondernemingen.

Voor wat betreft uw invorderingen in het buitenland werken wij samen met verschillende buitenlandse kantoren waarmee wij gedurende de jaren een goede band hebben opgebouwd.

In elk geval zijn wij steeds bereid om u onze werkwijze persoonlijk te komen toelichten.

Dus een gouden raad: leg uw invorderingen niet langer aan de kant, maar contacteer Strada Legale die na overleg met u, de invorderingen van u overneemt.

U wordt bijgestaan door

Sylvia Lagrou
Thierry Walbrecht