Pijl
Praktijkgebieden

Bouwrecht & Vastgoedrecht

Strada Legale beschikt over een aantal advocaten, die zich reeds jaar en dag toeleggen op het bouw- en vastgoedrecht. Niet alleen als advocaat, maar ook als lector en redacteur van rechtsleer, beheersen zij deze materie volledig.

Strada Legale staat u bij vanaf de aanvang van een bouwdossier om latere problemen zoveel als mogelijk voor te zijn. U wordt begeleid in het onderhandelen, geadviseerd in uw contracten en bijgestaan in uw juridische procedures.

Ons cliënteel in deze materie is dan ook heel uiteenlopend: particuliere bouwers of kopers, architecten, aannemers, studieburelen, veiligheidscoördinatoren, promotoren, investeerders, vastgoedmakelaars, verenigingen van medeëigenaars, verzekeringsmaatschappijen, …

U wordt bijgestaan door

Wim Nackaerts
Pieter Verherstraeten

Specifiek gaat dit over

(Appartements-) medeëigendom
 • opstellen van allerhande documenten zoals o.m. het reglement van interne orde
 • het interpreteren van de basisakte
 • invorderen van achterstallige bijdragen en overige geschillenbeslechting
Vergunningen/omgevingsrecht en stedenbouw
 • bijstand bij discussies inzake omgevingsvergunningen zowel vooraf als bij het voeren van procedures
 • bijstand bij de problemen inzake handhaving van overtredingen en eventuele strafrechtelijke of administratiefrechtelijke verdediging
Privaat bouwrecht
 • bijstand bij het onderhandelen en afsluiten van diverse contracten met bouwpartners o.a. architectuurovereenkomsten, aannemingsovereenkomsten, promotieovereenkomsten
 • bijstand bij geschillen inzake erelonen, betalingen en afrekeningen met de verschillende bouwpartners zowel voor architecten, aannemers als opdrachtgevers en besturen
 • bijstand bij aansprakelijkheidsgeschillen inzake gemeenrechtelijke aansprakelijkheid, tienjarige aansprakelijkheid en geschillen inzake burenhinder ingevolge schade door naburige bouwprojecten
Overheidsopdrachten
 • bijstand en advies bij gunningsproblemen en discussies zowel vanuit de positie van de opdrachtnemer als het bestuur
 • advies en bijstand bij de uitvoering van de opdracht zoals discussies over vertraging, meerprijzen, termijnverlenging
 • bijstand bij schadegevallen en expertises
Vastgoed & projectontwikkeling
 • juridische bijstand bij onderhandelingen
 • redactie van overeenkomsten zoals o.m. koop – verkoop, optie – overeenkomsten, overeenkomst inhoudende aankoop – en verkoopbelofte, woninghuurovereenkomsten, huurovereenkomsten naar gemeen recht, handelshuurovereenkomsten…
 • advies inzake gebreken bij koop – verkoop van onroerende goederen
 • advies inzake vergunningen
 • geschillenbeslechting