Mag je zomaar een identiteitskaart inlezen om klantenvoordelen aan te bieden?

Strada Legale
In deze blog willen we je graag verduidelijken in welke gevallen je als ondernemer een elektronische identiteitskaart mag inlezen, met het oog op het toekennen van klantenvoordelen, als alternatief voor de klassieke klantenkaart.

Toestemming van de klant

Het gebruik van een elektronische identiteitskaart is toegestaan, indien rekening wordt gehouden met een aantal voorwaarden. De klant moet steeds zijn toestemming geven om zijn persoonsgegevens te gebruiken, aangezien deze altijd vrij beschikt over zijn eigen persoonsgegevens. Wanneer klanten weigeren om hun toestemming te verlenen hebben deze uiteraard evenveel recht op de voordelen als de andere klanten die wel hun toestemming verlenen. Het is dus belangrijk dat je ook een alternatief kan aanbieden om de voordelen/kortingen toe te kennen aan klanten die geen toestemming geven om hun persoonsgegevens te gebruiken.

Een alternatief kan zijn om de klant een formulier te laten invullen waarin de klant alleen zijn naam, e-mailadres en telefoonnummer moet geven. Dit is lijn met de privacywetgeving. De ondernemer moet zich met andere woorden beperken tot de zaken die echt nodig zijn om een klantenvoordeel te kunnen toekennen.

Zo is bijvoorbeeld een rijksregisternummer een persoonsgegeven dat niet noodzakelijk is om klantenvoordelen te kunnen aanbieden. Ook is het bewaren van het geslacht en de geboortedatum van klanten niet nodig.

Verzoek om gegevenswissing

Een klant heeft het recht om zijn gegevens uit je database te laten verwijderen. Wanneer de klant zijn toestemming intrekt en je zijn gegevens niet langer nodig hebt voor bepaalde doeleinden, ben je verplicht om op die vraag van de klant in te gaan.

Bij dit verzoek is het belangrijk om de klant te kunnen identificeren. Gaat het wel degelijk om zijn eigen persoonsgegevens? Om dit te kunnen nagaan, biedt de gegevensbeschermingswetgeving de mogelijkheid om eerst aanvullende informatie op te vragen bij de klant. Ook in dat geval mag je enkel de persoonsgegevens opvragen die nodig zijn om identificatie van de klant mogelijk te maken. 

Heb je nog verdere vragen over het gebruik van de persoonsgegevens van je klanten? Wil je zeker zijn dat je in orde bent op vlak van gegevensbescherming? Wij staan voor je klaar!

 

Pijl
Blog & Nieuws