Het befaamde artikel 1382 O.B.W.

Strada Legale
We zouden het bijna onze favoriet noemen, of toch in elk geval een van de meest bekende artikelen uit het wetboek: artikel 1382 van het Oud Burgerlijk Wetboek. Heb je vragen omtrent aansprakelijkheid? Dit artikel en diegenen die volgen, geven je waarschijnlijk een duidelijk antwoord op jouw vraag.

Wat houdt het in?

In geval van schade die berokkend is aan een andere persoon, is de persoon die de schade heeft veroorzaakt, verplicht om deze schade te vergoeden. Dit is de kern van de zaken die geregeld worden in art. 1382 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Er gelden drie voorwaarden bij deze regeling:

  • De schade moet bewezen zijn;
  • de fout van diegene die de schade heeft toegebracht, moet bewezen zijn;
  • en er moet een oorzakelijk verband bestaan tussen de schade en de fout.

Bovenstaande voorwaarden moeten voldaan worden door de correcte bewijzen te leveren. De moeilijkheid bestaat erin dat het niet vanzelfsprekend is deze bewijzen te leveren. Rond alle drie de criteria kan discussie bestaan, wat het verloop van dergelijk dossier soms enorm kan vertragen.

Discussiepunten

  • De buitencontractuele fout

De buitencontractuele fout wordt niet bepaald in de wetgeving. In de rechtspraak en rechtsleer spreken ze over een subjectieve en objectieve kant van de fout. Waarbij het objectieve deel gaat over een schending van een wetsbepaling en het subjectieve deel over de schuldbekwaamheid en toerekenbaarheid. Denk bij dit laatste bijvoorbeeld aan iemand met een psychische ziekte of een kind. Als dit het geval zou zijn, dan kan er geen beroep gedaan worden op art. 1382 O.B.W.

Om over het objectieve gedeelte te oordelen wordt vaak het goede huisvader-principe gebruikt. Hierbij gaat men oordelen of de persoon die de inbreuk begaan heeft, zich gedragen heeft zoals een voorzichtig en redelijk persoon dat zou doen in dezelfde situatie.

  • De schade en het oorzakelijk verband

Wanneer het gaat over de schade en het oorzakelijk verband, is het aan het slachtoffer om de nodige bewijsstukken hiervoor neer te leggen. Het normale gevolg, bij een bewezen schuld, is het toekennen van een schadevergoeding. Het gaat hierbij om een redelijke schadevergoeding waarbij het niet de bedoeling is om het slachtoffer te verrijken, maar wel om de geleden schade correct te vergoeden.

Heb jij nood aan onze expertise om je bij te staan na een schadegeval? Ons team van advocaten staat klaar om jou verder te helpen.

Pijl
Blog & Nieuws