Wat je moet weten over flexi-jobs

Strada Legale
Het systeem van flexi-jobs kan je een inkomen opleveren zonder dat je sociale bijdragen of belastingen hoeft te betalen. Dit geldt slechts voor werknemers die 4/5de werken en voor gepensioneerden. Zij mogen dan een flexi-job uitoefenen in de horeca, detailhandel, sport-, cultuur- en zorgsector.

De voordelen

  • Je brutoloon is je nettoloon omdat je geen belasting of sociale bijdragen hoeft te betalen.
  • Je loopt geen risico om in een hogere belastingschijf terecht te komen, omdat je de inkomsten van je flexi-job niet hoeft op te geven in je belastingbrief.
  • Er zijn sociale rechten die je opbouwt, zoals het recht op een uitkering bij werkloosheid, een pensioen en vakantie.

Aanvraagprocedure

Een tewerkstelling in het kader van een flexi-job kan telkens plaatsvinden aan het begin van een nieuw kwartaal. Er moet elk kwartaal worden bekeken of de werknemer nog steeds onder het flexi-jobsysteem valt. Belangrijk is dat je als werkgever voor elke flexi-jobwerknemer over een raamovereenkomst beschikt. Deze overeenkomst, die schriftelijk is vastgelegd, bevat bepalingen over enkele verplichte zaken, zoals de identiteit van beide partijen, het flexi-loon en de jobinhoud. Zowel werkgever als werknemer dienen deze te tekenen. Naast de raamovereenkomst is er de arbeidsovereenkomst, die schriftelijk of mondeling kan zijn. Deze wordt per tewerkstelling afgesloten.

Loon

Als werknemer kan je onbeperkt bijverdienen met een flexi-job. Je mag zoveel uren werken als je wil. Als gepensioneerde hangt dit af van je leeftijd;

  • Ben je 65 jaar of ouder? Dan mag je onbeperkt bijverdienen.
  • Ben je jonger dan 65, dan is er een jaarlijkse limiet die afhankelijk is van je persoonlijke situatie.

Zit je nog met vragen of bedenkingen over je (toekomstige) flexi-job? Ons team van advocaten staan klaar om je hiermee verder te helpen.

Pijl
Blog & Nieuws