De verjaringstermijn van vijf jaar (art. 2276ter, §2 oud BW) geldt niet enkel voor een gerechtsdeskundige, maar ook voor wie optreedt als buitengerechtelijk expert.

Strada Legale
Bij Strada Legale hebben we onlangs een belangrijke zaak gewonnen die duidelijk maakt dat de verjaringstermijn van vijf jaar ook geldt voor experts die buiten de rechtbank om advies geven. In deze blogpost leggen we uit wat dit betekent en waarom het belangrijk is voor iedereen die als expert werkt.

Wat is er gebeurd?

In 2015 werd door onze cliënte (destijds syndicus en beheerder van het gebouw) een architect ingehuurd om een waterlek in een appartementencomplex in Brussel te onderzoeken en advies te geven over mogelijke reparaties. De architect stuurde een factuur voor zijn werk naar cliënte. Jaren later, in 2021, stuurde de architect een herinnering voor de betaling van die factuur. Onze cliënte, de voormalige syndicus, weigerde te betalen omdat ze al lang niet meer betrokken was bij het gebouw en dus ook geen syndicus meer was.

Wat is verjaring?

Verjaring betekent dat er een tijdslimiet is waarbinnen je actie moet ondernemen om je rechten te verdedigen of een schuld te innen. Als die tijdslimiet is verstreken, kun je geen juridische stappen meer nemen om de betaling af te dwingen. In deze zaak voerden wij aan dat de vijfjarige verjaringstermijn voor experts van toepassing was, zoals beschreven in artikel 2276ter, §2 van het oude Burgerlijk Wetboek (oud BW).

De discussie

De architect betoogde dat de verjaringstermijn van vijf jaar niet voor hem gold omdat hij geen gerechtsdeskundige was (d.i. een deskundige die door de rechtbank is aangesteld), maar een expert die buiten de rechtbank om werkte op verzoek van cliënte. Hij vond dat de algemene verjaringstermijn van tien jaar zou moeten gelden.

Wij stelden echter dat de wet niet alleen geldt voor gerechtsdeskundigen, maar voor alle experts die technisch advies geven, waaronder de architect in kwestie.

Het oordeel van de rechter

De rechter was het met ons eens. Hij oordeelde dat de architect als expert heeft opgetreden en dat de vijfjarige verjaringstermijn van toepassing was. Hierdoor was de vordering van de architect verjaard en hoefde onze cliënte niet te betalen.

Wat betekent dit voor jou?

Als je als expert werkt, bijvoorbeeld als architect, ingenieur of adviseur, is het belangrijk om te weten dat de verjaringstermijn van vijf jaar ook voor jou geldt. Dit betekent dat je binnen vijf jaar na het versturen van je factuur actie moet ondernemen om de betaling af te dwingen. Wacht je langer, dan kun je je recht op betaling verliezen.

Deze zaak benadrukt het belang van het tijdig nemen van juridische stappen om een betaling af te dwingen. Bij Strada Legale zijn we trots op dit resultaat en staan we klaar om jou te helpen met al je juridische vragen.

Heb je vragen over verjaringstermijnen of andere juridische kwesties? Neem dan contact op met ons team. Wij helpen je graag verder.

Pijl
Blog & Nieuws