De nieuwe vennootschapswetgeving volgens het WVV: alles over uw statutenwijziging in een notendop

Strada Legale
Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (ook wel het “WVV” genoemd) trad in werking op 1 mei 2019 en is al sinds 1 januari 2020 van toepassing op alle vennootschappen, verenigingen en stichtingen. Echter brengt het jaar 2024 ook ingrijpende veranderingen met zich mee op het gebied van vennootschapswetgeving. Het nieuwe WVV bepaalt immers dat de statuten van alle vennootschappen, verenigingen en stichtingen moeten overeenstemmen met de bepalingen van het WVV vóór 1 januari 2024. Onderstaand leest u in een notendop wat er exact verandert en op welke essentiële punten u als onderneming moet letten om ervoor te zorgen dat uw bedrijf volledig in lijn is met deze nieuwe wetgeving.

1. De vennootschappen in een nieuw jasje

Het WVV introduceert diverse nieuwe vennootschapsvormen en schaft enkele bestaande vormen af. Het is van cruciaal belang om te overwegen of uw huidige rechtsvorm nog steeds geschikt is voor uw bedrijf. 

Nieuwe opties zoals de BV (Besloten Vennootschap), de CV (Coöperatieve Vennootschap), en de NV (Naamloze Vennootschap) bieden u de mogelijkheid om een keuze te maken die aansluit bij uw specifieke bedrijfsbehoeften en uw statuten aan te passen aan uw bedrijfsstructuur en governance. 

2. Flexibiliteit in uw financiële planning

Een belangrijke verandering onder de nieuwe wetgeving is de afschaffing van de minimumkapitaalvereisten voor BV’s en NV’s. Dit betekent dat u niet langer verplicht bent om een vast minimumkapitaal te storten bij de oprichting van deze vennootschappen. Hoewel dit meer financiële flexibiliteit biedt, is het noodzakelijk om uw financiële structuur zorgvuldig te plannen en te beheren.

3. Strikte bestuurdersaansprakelijkheid

Het nieuwe juridische kader legt strengere regels op met betrekking tot de aansprakelijkheid van bestuurders. Het is van essentieel belang om goed op de hoogte te zijn van uw verplichtingen en aansprakelijkheden als bestuurder en om passende maatregelen te nemen om uzelf te beschermen tegen mogelijke aansprakelijkheden.

Zo bent u als bestuurder ook aansprakelijk voor de tijdige aanpassing van uw statuten. 

4. Transparantie en Corporate Governance

Het WVV benadrukt het belang van transparantie en goede corporate governance. Dit omvat onder andere het opstellen van jaarrekeningen, de benoeming van onafhankelijke commissarissen in bepaalde gevallen, en de verplichting om belangrijke beslissingen in het vennootschapsregister op te nemen.

5. Variabele stemrechten en aandeelhoudersovereenkomsten

De nieuwe wetgeving geeft veel ruimte voor maatwerk in uw aandeelhoudersovereenkomsten en statuten. Zo introduceerde men de variabele stemrechten, waardoor aandeelhouders vanaf nu verschillende klassen van aandelen kunnen creëren met verschillende stemrechten.

Anderzijds werden ook enkele verplichtingen ingevoerd, zoals de verplichting om aandeelhoudersovereenkomsten neer te leggen op de maatschappelijke zetel van de vennootschap en deze bekend te maken aan de vennootschap en andere aandeelhouders.

Het is dan ook van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat deze overeenkomsten in overeenstemming zijn met de nieuwe wetgeving en de verplichtingen die deze oplegt.

6. Internationale mobiliteit

Indien uw onderneming internationaal actief is, dient u ook rekening te houden met de internationale aspecten van het WVV, met name met betrekking tot grensoverschrijdende fusies en dochterondernemingen.

Het nieuwe WVV is er immers op gericht om de mobiliteit van vennootschappen binnen de Europese Unie te vergemakkelijken en het hoofd te bieden aan nieuwe Europese evoluties.

Onderneem tijdig actie!

Kortom, het WVV brengt ingrijpende veranderingen met zich mee voor Belgische ondernemingen en hun statuten. Bestaande vennootschappen hebben een overgangsperiode om zich aan te passen aan de nieuwe wetgeving. Het is raadzaam om deze veranderingen nauwlettend te volgen en indien nodig tijdig actie te ondernemen.

De bestuurders zijn immers persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade ingevolge onwettige statuten.

Een nazicht van uw statuten kan bovendien niet alleen vermijden dat u aansprakelijk wordt gesteld, maar kan ook interessante mogelijkheden bieden. De doelstelling van de nieuwe wetgeving is tot slot om een eenvoudiger, flexibeler en internationaal gericht wettelijk kader te voorzien.

Door juridisch advies in te winnen en uw onderneming aan te passen aan de nieuwe wetgeving, kunt u ervoor zorgen dat uw bedrijf goed is voorbereid op de toekomst.

Heeft u hulp nodig bij de aanpassing van uw vennootschap, vereniging of stichting aan de nieuwe wetgeving?

Wacht niet te lang en neem vandaag nog contact op met een van onze gespecialiseerde advocaten!

Pijl
Blog & Nieuws