Burenruzie: hoe los ik dit op?

Strada Legale
Beter een goede buur dan een verre vriend. Helaas komt niet iedereen goed overeen met zijn buren. Steeds meer mensen creëren ergernissen tegenover hun buren, in enkele gevallen draait dit zelfs uit in een burenruzie. Heel lastig natuurlijk, want je woont nog steeds naast elkaar…

Burenruzies bestaan in alle soorten en formaten. De meest voorkomende oorzaken van burenruzies zijn: geluidshinder of – overlast, geuroverlast, verbouwingen, huisdieren of erfscheidingen tussen buren.

Ga in gesprek 

In eerste instantie is het natuurlijk aangeraden om dingen onderling uit te praten. Het blijven je buren en misschien zijn het wel erg redelijke mensen die graag met je in gesprek gaan. Naargelang de grootte van het conflict en de ‘goede huisvader’-mentaliteit van de partijen, is dit al dan niet een optie.

Een derde partij

Vele gemeentes bieden ook gratis bemiddeling aan. Hier wordt een derde, onafhankelijke partij toegevoegd aan het gesprek om dit in goede banen te leiden.

De bemiddelaar is hier een vrijwillige partij, wat er ook voor zorgt dat dit soort bemiddeling gratis is, maar geen bindend karakter heeft.

Ook de federale overheid biedt bemiddelingsmogelijkheden aan. Hier spreken we wél van een bindend karakter. Hier hebben beide partijen een waarborg wanneer er bepaalde dingen worden afgesproken. De procedure is in dit geval wel betalend, maar dan ook wel wettelijk geregeld. Het geeft de partijen dus meer garanties.

Geraken jullie er echt niet uit? Neem dan gerust contact op met onze advocaten!

Wij kunnen bijstaan, desgevallend met een oproeping in verzoening voor de vrederechter. In dit geval wordt er bemiddeld en oplossingen aangereikt, die in een afdwingbaar pv van verzoening worden gegoten.

Pijl
Blog & Nieuws