Black Friday, wat met miskopen?

Strada Legale
Traditioneel vindt elk jaar op de laatste vrijdag van november Black Friday plaats. Een dag, bij sommige handelaars een volledig weekend, waarop je heel wat mooie koopjes kan doen. Maar ben jij je ook bewust van de gevaren die online winkelen met zich meebrengen? Wij lijsten enkele belangrijke aandachtspunten voor je op!

Voor online aankopen door een consument/ particulier bij een professionele verkoper, waarvan je achteraf toch spijt hebt, bestaat er een herroepingsrecht van 14 kalenderdagen. Deze 14 dagen lopen vanaf de datum van de levering van je bestelling als het om een product gaat, of van het bevestigen van de bestelling wanneer het om een dienst gaat.

Wens je van de verkoop af te zien, dan dien je dit schriftelijk te doen (per e-mail, aangetekend, …) zodat je een bewijs in handen hebt.

Er zijn bepaalde goederen en diensten waarvoor geen herroepingsrecht geldt en er dus uitzonderingen zijn, zoals o.a. de reservering van vliegtuigtickets en de daarbijhorende hotelreserveringen, restaurantbezoeken, ticketbestellingen voor concerten, e.d., autohuur, goederen en diensten gekocht op openbare veilingen, enz. (deze lijst is niet limitatief). Op dat ogenblik spelen de algemene voorwaarden van de leverancier die normalerwijze op de website terug te vinden zijn.

Wat diensten betreft: wanneer je via een lidmaatschap genot hebt van een dienst en je maakt er gebruik van, dan heb je ingestemd met de onmiddellijke start van het lidmaatschap en dan geldt de herroepingstermijn niet. Je kan enkel annuleren onder terugbetaling van de waarde van de reeds geleverde prestatie.

Het toepassingsgebied geldt voor iedere aankoop door een particulier/ consument bij een professionele verkoper op het grondgebied Europa.

Als de verkoper je niet heeft ingelicht over het recht om te retourneren binnen de 14 dagen, wordt je termijn verlengd met een periode van één jaar.

Let wel: aan de herroeping kan een kostenplaatje verbonden zijn. De regelgeving voorziet niet dat de leverancier dit kosteloos moet doen. Je heeft wel recht op terugbetaling van de aankoopprijs, inclusief de leveringskost, maar je moet mogelijks wel instaan voor het terugzenden van de goederen.

Let ook: er is een verschil tussen de garantie en het herroepingsrecht.

De garantie kan worden ingeroepen wanneer er defecten aan het product zijn: hier heb je een waarborg op defecten gedurende twee jaar. Deze wettelijke garantie geldt voor alle consumptiegoederen, zonder uitzondering.

Een gewaarschuwd consument is er twee waard!

Heb je verdere vragen of kunnen wij jou juridisch van dienst zijn, contacteer ons gerust.

Pijl
Blog & Nieuws