Belgische wetgeving over alcohol in het verkeer

Strada Legale
Het is en blijft een delict om onder invloed van alcohol te rijden. Wat zijn de straffen voor rijden onder invloed in België? We lijsten dit even voor je op.

Misdrijf van alcoholintoxicatie

Alcoholintoxicatie wordt behandeld in artikel 34 van de Wegverkeerswet. Wanneer je dagelijks een voertuig bestuurt, ben je vanaf 0,5 promille in het bloed, of 0,22 mg per liter uitgeademde lucht, strafbaar. Dit is echter niet het geval voor professionele bestuurders. In de praktijk komt het erop neer dat zij een absoluut alcoholverbod hebben omdat de limiet voor hen is verlaagd naar 0,2 promille.

Om het alcoholpromillage vast te stellen, voert de politie eerst een ademtest uit. Je hebt het recht om 15 minuten uitstel te vragen voor de test. Als de uitkomst van de analyse hoger is dan 0,22 mg/l lucht, zal de politieagent je uitleggen dat je een tweede, en eventueel een derde, analyse kan laten uitvoeren. Wanneer de resultaten van de verschillende tests afwijken, wordt het meest gunstige resultaat behouden.

Je hebt het recht om een contra-expertise te vragen aan de hand van een bloedtest. Het proces-verbaal verliest zijn bewijskracht als de politie niet heeft vastgelegd dat je bent geïnformeerd over je recht om een tweede analyse of een contra-expertise te vragen.

De bestraffing

Een ademtest waarbij een gehalte van 0,65 mg/l of meer wordt vastgesteld, leidt onmiddellijk tot een intrekking van je rijbewijs voor een periode van 15 dagen.

Voor een gemeten alcoholgehalte tussen 0,22 mg/l en 0,35 mg/l, voorziet de Wegverkeerswet een boete van minstens 200 euro (tot 4000 euro) en een facultatieve ontzegging van de rijbevoegdheid van 8 dagen tot 5 jaar.

Voor een alcoholgehalte van minstens 0,35 mg/l voorziet de wet in een boete van 1600 euro (tot 16.000 euro) en een facultatieve ontzegging van de rijbevoegdheid van 8 dagen tot 5 jaar.

De rechter beschikt over een ruime beoordelingsmarge wat de strafmaat betreft. Hij kan de boete en een deel van het rijverbod opschorten, voorwaarden stellen aan de opschorting, een werkstraf opleggen in plaats van een boete, enzovoort. Een andere, vaak opgelegde, maatregel is het plaatsen van een alcoholslot.

Neem contact met ons op als je nog vragen hebt of onze expertise nodig hebt over deze wetgeving. Onze advocaten helpen je graag verder.

Pijl
Blog & Nieuws