Asbestattest: wat is het en waarom is het belangrijk?

Strada Legale
Vanaf 23 november 2022 is een asbestattest verplicht bij de verkoop van een woning of gebouw gebouwd voor 2001. Dit attest geeft informatie over de aanwezigheid van asbest in het gebouw en de risico's die daaraan verbonden zijn.

Waarom is een asbestattest belangrijk?

Asbest is een gevaarlijke stof die longkanker en andere gezondheidsproblemen kan veroorzaken. Het is dan ook belangrijk om te weten of er asbest in je woning of gebouw aanwezig is, zodat je de nodige voorzorgsmaatregelen kan nemen.

Wat houdt een asbestattest in?

Een asbestattest wordt opgemaakt door een gecertificeerde asbestdeskundige. De deskundige voert een visuele inspectie uit op het gebouw en neemt materiaalstalen voor analyse. Op basis van de inspectie en analyse wordt een rapport opgesteld met de volgende informatie:

  • De aanwezigheid van asbest
  • De locatie van de asbest
  • De ernst van het risico
  • Aanbevelingen voor beheer of verwijdering van het asbest

Wie moet een asbestattest aanvragen?

De eigenaar van de woning of het gebouw is verantwoordelijk voor het aanvragen van een asbestattest.

Hoe kan ik een asbestattest aanvragen?

Je kunt een asbestattest aanvragen via de website van OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij).

Wat kost een asbestattest?

De kosten van een asbestattest variëren afhankelijk van de grootte van het gebouw en de complexiteit van de inspectie.

Pijl
Blog & Nieuws