Alles wat u moet weten over de renovatieverplichting voor residentiële gebouwen

Strada Legale
De wereld van vastgoed is voortdurend in beweging, en recente ontwikkelingen in de Vlaamse regelgeving hebben een nieuwe dimensie toegevoegd aan het bezit van residentiële gebouwen. Sinds 1 januari 2023 is er een renovatieverplichting van kracht die eigenaars van residentiële gebouwen, waaronder eengezinswoningen en appartementen, aanspoort om energiebesparende maatregelen te nemen.

Wat houdt de renovatieverplichting in?

De renovatieverplichting houdt in dat nieuwe eigenaars van woningen of appartementen die zijn aangekocht met een EPC-label E of F, binnen de 5 jaar na aankoop moeten renoveren tot minimaal EPC-label D. Dit betekent dat de woning grondig energetisch moet worden verbeterd. De termijn van 5 jaar begint te lopen vanaf de datum waarop de notaris de authentieke akte verleden heeft of de datum waarop het opstalrecht of de erfpacht werd gevestigd.

De juridische gevolgen van niet-naleving

Wat gebeurt er als je de renovatieverplichting niet tijdig nakomt? Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap legt administratieve geldboetes op, variërend van 500 tot 5.000 euro, afhankelijk van de oppervlakte van de woning of het appartement en de mate waarin je afwijkt van het te behalen label. Na de boete krijg je een nieuwe termijn opgelegd waarbinnen je alsnog aan de verplichting moet voldoen. Lukt dit opnieuw niet tijdig, dan riskeer je een tweede boete tot maximaal 10.000 euro.

Slechts een tussenstap

EPC-label D is slechts een tussenstap. Tegen 2050 streeft Vlaanderen naar EPC-label A voor alle woningen en appartementen. De regels zullen verder verstrengen. Zo moet je bijvoorbeeld vanaf 2028 een woning of appartement met een slechte energieprestatie al tot label C renoveren als je de nieuwe eigenaar bent. In 2035 ligt de lat op label B voor woningen en label C voor appartementen, en in 2040 op label A voor woningen en B voor appartementen. Uiteindelijk moeten alle gebouwen tegen 2050 koolstofneutraal zijn.

5 redenen om nu al te renoveren

Waarom zou je nu al renoveren? Er zijn verschillende voordelen:

  1. Comfort: Een goed geïsoleerd en geventileerd gebouw is comfortabeler om in te leven en wonen.
  2. Lagere energierekening: Een goed geïsoleerd gebouw verlaagt je energiekosten.
  3. Milieuvriendelijk: Minder energieverbruik betekent minder CO2-uitstoot.
  4. Verhoogde waarde van je woning: Renoveren verhoogt de waarde van je eigendom.
  5. Future proof: EPC-label A is het einddoel tegen 2050.

Kortom, renovatie is niet alleen een verplichting, maar ook een kans om je woning te verbeteren en bij te dragen aan een duurzame toekomst.

Voor meer gedetailleerde informatie en begeleiding kunt u contact opnemen met Strada Legale, waar ons team van experts klaar staat om u te ondersteunen bij het navigeren door deze nieuwe regelgeving.

Pijl
Blog & Nieuws