Sylvia Lagrou

Things work out best for those who make the best of how things work out.
Wie en wat
Sylvia Lagrou behaalde haar diploma rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven, in 2001. Hierna volgde ze een post-universitaire opleiding "curator en vereffenaar".

Gedurende haar stage, heeft ze zich in hoofdzaak toegelegd op bouwrecht (zowel privatief, als inzake overheidsopdrachten), alsook op ondernemingsrecht.

In 2005 werd ze benoemd als curator door de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, thans Ondernemingsrechtbank.

In 2011 werd Sylvia opgenomen op de Nederlandstalige lijst der curatoren bij de Rechtbank van Koophandel te Brussel, thans Ondernemingsrechtbank.

Naast de afhandeling van faillissementen, vereffeningen, het begeleiden bij W.C.O.’s (wetcontinuïteit ondernemingen, voor bedrijven die in moeilijkheden verkeren), houdt Sylvia zich bezig met ondernemingsrecht in de ruime zin.

Handelshuur is ook één van de specialisaties waarin zij over heel het land ondernemingen bijstaat.

Sylvia staat eveneens een heel aantal VME’s (Vereniging van Mede-eigenaars) bij, daar dit een zeer specifieke materie is, waar de juiste juridische bijstand vaak nodig is. Deze wetgeving wijzigt voortdurend, zodat er zich al eens een discussie ontspint tussen eigenaars en de VME.

In 2008 behaalde Sylvia haar getuigschrift “jeugdrecht” waardoor ze wordt aangesteld als raadsman van minderjarigen.

Zij is één van de stichtende vennoten van Strada Legale en plaatsvervangend magistraat bij het Vredegerecht Antwerpen, 2° kanton.

Specialisaties

Ondernemingsrecht
Contractueel en buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht
Handelshuur
Jeugdrecht