Lien Welters

Knowledge is power, but enthusiasm pulls the switch. – Ivern Ball
Personen- en Familierecht
Jeugdrecht
Huurrecht
Verkeersrecht
Invorderingen en incasso
Aanvraag collectieve schuldenregeling
Wie en wat
Lien Welters studeerde in 2002 af als licentiaat in de Rechten aan de Universiteit van Antwerpen.

Na haar studies ving zij onmiddellijk haar stage aan bij Meester Eric Van Goethem, alwaar zij zich voornamelijk bezighield met het personen- en familierecht.

Daarna heeft ze zich eveneens gespecialiseerd in huurrecht, verkeersrecht, invorderingen en incasso. Voor de aanvraag van een collectieve schuldenregeling kan u ook bij haar terecht.

Ze volgde in 2005 de Initiële Academische Lerarenopleiding aan de Universiteit van Antwerpen en van 2009 tot 2013 vervulde zij lesopdrachten aan de Plantijn Hogeschool, departement Sociaal-Agogisch Werk.

In 2016 behaalde zij het certificaat ‘Bijzondere opleiding jeugdrecht’ van de Orde van Vlaamse Balies en sindsdien wordt ze aangesteld als raadsman van minderjarigen.

Lien Welters