Kato Coremans

Wie en wat
Sinds de zomer van 2022 vervolledigt Kato het Strada Legale-team als onze nieuwe stagiaire.

Kato behaalde in 2021 haar master in de rechten, met afstudeerrichting burgerlijk- en procesrecht. Ze trad in datzelfde jaar toe tot de Antwerpse Balie. Nu voert ze haar stage uit onder het patronaat van onze eigen Mr. Sylvia Lagrou.

Kato hanteert een grondige, persoonlijke en pragmatische aanpak, op maat van de cliënt.