Heleen Nackaerts

Heleen Nackaerts is sinds juli 2021 advocaat-stagiaire bij Strada Legale. Zij studeerde in juni 2020 met onderscheiding af als Master in de Rechten aan de Universiteit Antwerpen.
Wie en wat
In haar masterjaren spitste zij zich toe op het burgerlijk recht, gecombineerd met een minor in het sociaal recht. Zo heeft zij gedurende haar opleiding stage gelopen bij de familiekamer van het Hof van Beroep te Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Sinds september is Mr. Heleen Nackaerts ingeschreven aan de Balie te Antwerpen. Onder begeleiding van Mr. Pieter Verherstraeten streeft zij ernaar om constructief op zoek te gaan naar de gepaste oplossing voor de cliënt. Zij behandelt haar dossiers dan ook steeds zeer grondig en bespreekt graag samen uw dossier.

Heleen Nackaerts