Pijl
Praktijkgebieden

Jacht- en Wapenrecht

Alle strafrechtelijke/burgerlijke en administratieve procedures m.b.t. jacht en wapens.

U wordt bijgestaan door

Thierry Walbrecht

Specifiek gaat dit over

Jachtgeschillen tussen particulieren/WBE’s
Intrekken jachtverloven door arrondissementscommissaris / beroep
Intrekken van het recht tot het voorhanden hebben van vuurwapens (zowel voor Gouverneur / Minister van Justitie / Raad van State)
...