Pijl
Praktijkgebieden

Burgerlijk recht & Aansprakelijkheidsrecht

Strada Legale heeft een sterk uitgebouwd departement burgerlijk- en aansprakelijkheidsrecht.

Dit departement is zeer ruim en ter zake treden wij zowel op voor één van de grootste verzekeringsmaatschappijen van België als voor verschillende particulieren en bedrijven.

In dit soort zaken is niet alleen het juridische element van belang, maar heeft STRADA LEGALE ook veel aandacht voor de menselijke bekommernissen achter het probleem.

U wordt bijgestaan door

Wim Nackaerts
Pieter Verherstraeten

Specifiek gaat dit over

Contracten recht
 • koop – verkoop
 • huur – verhuur
 • lening
 • mandaat
Contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid
Familiaal (vermogens-)recht
 • burgerlijke staat
 • echtscheidingen en wettelijke samenwoning
 • jeugdrecht
Erfrecht + uitonverdeeldheidtreding
 • testamenten
 • alle procedures m.b.t. erfopvolging
 • alle procedures m.b.t. uitonverdeeldheidtreding buiten erfrecht (mede-eigendom)
Wetgeving aansluitend bij het burgerlijk recht
 • verkeersrecht (zowel strafrechtelijke verdediging voor de Politierechtbank als burgerlijke partijstelling)
 • verzekeringsrecht
 • consumentenrecht
 • jachtrecht
 • betwistingen met verzekeringsmaatschappijen
 • louter burgerlijke geschillen bij betwisting aansprakelijk voor ongevallen