Pijl
Praktijkgebieden

Arbeidsrecht & Sociaal recht

Strada Legale is beschikbaar voor al uw vragen m.b.t. arbeid in de ruimste zin van het woord en dit zowel voor werkgevers als werknemers.

Dit behelst adviezen, opmaak en nazicht van overeenkomsten en reglementen + bijstand in of opstarten van procedures m.b.t. arbeid in het algemeen.

Een realistische aanpak in combinatie met gedrevenheid kenmerkt dit departement.

Specifiek gaat dit over

Collectief arbeidsrecht
  • stakingen en bedrijfsbezettingen
  • bedrijfs-CAO’s
  • onderhandelingen bij collectieve ontslagen
Individueel arbeidsrecht
  • arbeidsovereenkomsten (redactie, advies, bijstand bij betwisting, …)
  • beëindiging en ontslag (advies, onderhandeling, bijstand bij betwisting, …)
  • betaling lonen en vormen van vergoeding
  • tijdskrediet
Sociaal recht
  • pensioenen
  • kinderbijslag
  • arbeidsongevallen en beroepsziekten