Menu

SYLVIA LAGROU

Specialisaties

>  Handels- & Economisch Recht
>  Vennootschapsrecht
Contractueel en buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht
>  Bouwrecht
>  Jeugdrecht

 

Wie en wat

Sylvia Lagrou behaalde haar diploma rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven, in 2001. Hierna volgde ze een post-universitaire opleiding "curator en vereffenaar".

Gedurende haar stage, heeft ze zich in hoofdzaak toegelegd op bouwrecht (zowel privatief, als inzake overheidsopdrachten), alsook op handels- en economisch recht, met de nadruk op "ondernemingen in moeilijkheden".

In 2005 werd ze benoemd als curator door de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen.

In 2011 werd Sylvia opgenomen op de Nederlandstalige lijst der curatoren bij de Rechtbank van Koophandel te Brussel.

Naast de afhandeling van faillissementen, vereffeningen, het begeleiden bij W.C.O.'s (wet continuïteit ondernemingen, voor bedrijven die in moeilijkheden verkeren), houdt Sylvia zich bezig met handels- en vennootschapsrecht in de ruime zin van het woord. Zo ook inzake handelshuur begeleidt zij een aantal gekende spelers uit de retailmarkt.

In 2008 behaalde Sylvia haar getuigschrift "jeugdrecht" waardoor ze wordt aangesteld als raadsman van minderjarigen.

Tevens verleent Sylvia haar medewerking als auteur aan Kluwer, waar ze mee schrijft aan het "Bestendig Handboek Burgerlijk Procesrecht".

In 2012 werd zij stichtend vennoot van STRADA LEGALE.