Menu

PIETER VERHERSTRAETEN

Specialisaties

>  Burgerlijk Recht en Aansprakelijkheidsrecht
>  Bouw- en Vastgoedrecht
>  Huur en Handelshuur
>  Verkeersrecht

 

Wie en wat

Pieter Verherstraeten behaalde zijn diploma in de Rechten aan de katholieke Universiteit te Antwerpen in 2003. Na zijn studies koos hij onmiddellijk voor de advocatuur, alwaar hij zich aanvankelijk toespitste op het aansprakelijkheidsrecht in het algemeen.

Hij focuste zich op het Bouw - en vastgoedrecht (inclusief huur- en handelshuurrecht), het aansprakelijkheidsrecht en het verkeersrecht, niettegenstaande hij ook werkzaam bleef in de andere rechtstakken, zoals het handelsrecht.

In 2008 gaf Pieter Verherstraeten, via het Beroepsinstituut voor Vastgoedmakelaars, lezingen aan vastgoedmakelaars waarbij het thema "Verhaalbaarheid van commissies sinds het KB van 12 januari 2007" werd behandeld.

In 2012 werd hij één van eerste medewerkers van STRADA LEGALE.

Sinds 2016 is Pieter Verherstraeten vennoot bij STRADA LEGALE.