Menu

Bouwrecht &
Vastgoedrecht

STRADA LEGALE beschikt over een aantal advocaten, die zich reeds jaar en dag toeleggen op het bouw- en vastgoedrecht. Niet alleen als advocaat, maar ook als lector en redacteur van rechtsleer, beheersen zij deze materie volledig.

STRADA LEGALE staat u bij vanaf de aanvang van een bouwdossier om latere problemen zoveel als mogelijk voor te zijn. U wordt begeleid in het onderhandelen, geadviseerd in uw contracten en bijgestaan in uw juridische procedures.

Ons cliënteel in deze materie is dan ook heel uiteenlopend: particuliere bouwers of kopers, architecten, aannemers, studieburelen, veiligheidscoördinatoren, promotoren, investeerders, vastgoedmakelaars, verenigingen van medeëigenaars, verzekeringsmaatschappijen, ... 
 

SPECIFIEK GAAT DIT OVER:

>  bouwen en verbouwen:
    contracten voor of met
    bouwparticipanten zoals
    architecten, aannemers, ingenieurs,
    veiligheidscooördinatoren, ...;
    bouwgebreken;
    vertraging in de bouw;
    prijsdiscussies; ...
>  verwerving onroerend goed,
    makelaarscontracten en
    commissies vastgoedmakelaars
>  bouwpromotie en projectontwikkeling
>  woninghuur
>  handelshuur
>  socio economische vergunningen
>  onroerende leasing 

 

>  erfdienstbaarheden
>  (appartements) medeeëigendom
>  beheer onroerend goed
>  facility management
>  ruimtelijke ordening en stedenbouw
>  verkaveling
>  onteigening
>  bodemsanering
>  overheidsopdrachten
>  beroepsrecht architecten, aannemers,
    vastgoedmakelaars,... 

Een vraag? Wij luisteren