Menu

ARBEIDSRECHT &
SOCIAAL RECHT

Zowel uit het bedrijfsleven als uit de privé-sfeer is er bij STRADA LEGALE steeds een sterke vraag geweest naar advies en bijstand inzake arbeids- en sociaal recht.

Een realistische aanpak in combinatie met gedrevenheid kenmerkt dit departement.
 

SPECIFIEK GAAT DIT OVER:

Collectief arbeidsrecht

>  stakingen en bedrijfsbezettingen
>  bedrijfs-CAO's
>  onderhandelingen bij collectieve
    ontslagen
>  ... 

Individueel arbeidsrecht

>  arbeidsovereenkomsten
    (redactie, advies, bijstand bij
    betwisting,...)
>  beëindiging en ontslag
    (advies, onderhandeling,
    bijstand bij betwisting,...)
>  betaling lonen en vormen van
    vergoeding
>  tijdskrediet
>  ... 

 

Sociaal recht

>  pensioenen
>  kinderbijslag
>  arbeidsongevallen en beroepsziekten
>  ...

Een vraag? Wij luisteren